Zorg op maat voor onze leerlingen

De Annie M.G. Schmidt is een openbare school met ongeveer 250 leerlingen. Al deze leerlingen hebben een unieke persoonlijkheid en verschillende behoeftes. De meeste leerlingen ontwikkelen zich op een regelmatige, wellicht voorspelbare manier. Er zijn ook leerlingen die een langere tijd nodig hebben om de leerstof eigen te maken, of juist minder tijd nodig hebben en meer uitdaging nodig hebben om grote stappen te maken in hun leerproces.
Deze verschillen kunnen ontstaan door meerdere factoren. Er is een verschil in intelligentie, lichamelijke condities, werkhouding, sociale-emotionele ontwikkeling en in thuissituaties.

Ondanks al deze verschillen streven wij ernaar iedere leerling zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit kunnen wij niet alleen. Samenwerking met u als ouder of verzorger is dan ook onmisbaar! Wij willen graag samen met de ouders voor 'onze' kinderen zorgen.

Door een juist werkklimaat en fijne pedagogische sfeer te creëren willen we natuurlijk vooral voorkomen dat er extra zorg nodig is. We proberen de sfeer in onze school en onze groepen veilig en vertrouwd te maken, zodat de kinderen zich 'thuis' voelen op onze school. Onze leerkrachten volgen regelmatig scholing om hun kwaliteit in het lesgeven en het 
creëren van een prettig klimaat zo hoog mogelijk te houden. 
In onze groepen geven we, voor de vier basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling/taal en rekenen, instructie en begeleiding op drie niveaus. Zo bieden we al onze leerlingen 'zorg op maat' aan.
- leerlingen die aan een verkorte instructie genoeg hebben en zelfstandig de stof kunnen verwerken.
- leerlingen die aan een reguliere instructie genoeg hebben en daarna zelfstandig de stof verwerken.
- leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben. Deze groep leerlingen komt aan de instructietafel om de leerstof onder begeleiding van de leerkracht in kleinere stapjes eigen te maken.

Voor sommige leerlingen is alle hulp die in de groep gegeven kan worden niet genoeg. Zij hebben recht op extra zorg. 

Onderwijskundig Team

In sommige gevallen wordt een beroep gedaan op het Onderwijskundig Team van de school. Dit team stuurt o.l.v. Petra de Kock samen met de intern begeleiders de zorg voor kinderen met onderwijsleer- en gedragsproblemen aan. Het gaat hierbij om leerlingen die niet voldoende hebben aan de hulp die tijdens de reguliere lessen geboden wordt.  
Het Onderwijskundig Team van onze school bestaat uit lid kernteam zorg, intern begeleiders /Zorgspecialist, Psycholoog, Sophie Leeman en Annemieke Vos (beide schoolgericht maatschappelijk werker).

Hiernaast hebben wij specialisten onder meer op het gebied van NT2, lezen, rekenen, anti-pestbeleid, sociale vaardigheden, compacten&verrijken, begaafdheid en het jonge kind.