Leerlingen die sneller door de leerstof gaan dan andere leerlingen, verdienen extra aandacht en eventueel extra materiaal op hun niveau. Hiervoor hanteren wij het concept ''Compacten en Verrijken''. Deze leerlingen krijgen de leerstof van de reguliere methoden compact aangeboden en krijg daarnaast verrijkingswerk. Als blijkt dat dit niet voldoende is, bieden wij de mogelijkheid om leerlingen vanaf groep 4 deel te laten nemen aan de Plusklas. 

In de Plusklassen kunnen de leerlingen het volgende aangeboden krijgen:
  • Engels, Spaans, techniek/ICT, schaken filosofie en muziek
  • Studievaardigheden: aangeboden in projectvorm