Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden door de SKS en Mundo kinderopvang. De leerlingen worden door deze organisaties bij ons op school gebracht of van school opgehaald.
 
Prokind en buitenschoolse opvang
 
Per 1 augustus heeft de Prokind scholengroep een contract afgesloten met de SKS omtrent buitenschoolse opvang.
Het betreft voor– en na schoolse opvang. Ouders die gebruik willen maken van deze BSO kunnen zich melden bij de SKS.