Onze informatie voor ouders
 
Wij hopen u op deze site volledig te informeren over onze school. U kunt op deze site verschillende formulieren en gidsen downloaden, maar u vindt er ook de schoolkalender, het laatste nieuws, de nieuwsbrieven, foto's, kortom allerlei informatie over de school!

Uw zoon of dochter kan het huiswerk vinden op de de huiswerkpagina's en/of oefenen op de daaraan gekoppelde 'oefenen' pagina. De oefenstof sluit aan bij de leerstof in het betreffende leerjaar.

Ouderparticipatie is in het onderwijs heel belangrijk. Niet alleen voor extra handen in de klas, maar ook thuis is ondersteuning bij het onderwijs soms nodig. U kunt via deze site uw zoon of dochter eventueel deze extra ondersteuning bieden, door te begeleiden bij het leren of maken van huiswerk en het eventueel extra oefenen van bepaalde vakken of vakgebieden.


Mist u iets op deze website?
                     Stuur dan een mailtje naar:
                     ict-amgschmidt@prokind-scholengroep.nl


Op onze school worden er bij activiteiten in de klas of bij algemene activiteiten foto's en/of video opnames gemaakt die op deze website en/of facebook gebruikt worden. Wij gaan ervan uit dat ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Indien u hiertegen wel bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken bij de directie.