Ziek of absent?

Bel voor 8.20 uur naar het gebouw waar uw kind les krijgt om uw kind ziek of absent te melden (bijv. dokter/tandarts). Afspraken die u van te voren al weet graag doorgeven aan de eigen leerkracht, zij noteren het gelijk in de klassenmap. Dit mag uiteraard ook via een briefje of mailtje aan de leerkracht.

Als één van onze leerlingen om 8.30 uur niet in de klas is, zonder afmelding, wordt er contact opgenomen met het thuisfront. Zo proberen wij er zorg voor te dragen dat al 'onze kinderen' zijn waar ze horen te zijn.