Schoolmaatschappelijk werk

Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? Zijn er spanningen thuis of in uw omgeving en ziet u dat uw kind daar ook last van heeft? Is er iets gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen, zoals een overlijden of een echtscheiding? Herkent u deze situaties? U bent namelijk zeker niet de enige.

Onze school biedt in dit soort situaties en bij tal van andere vragen schoolmaatschappelijk werk aan. 

 
Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door de maatschappelijk werkers van Kwadraad. Aan elke school is een vaste maatschappelijk werker verbonden.
 
School Maatschappelijk Werk is er voor u met adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing.
School Maatschappelijk Werk is de verbindende schakel tussen onderwijs en zorg en werkt nauw samen met de intern begeleider op de school.
 
De aanwezigheid van de schoolmaatschappelijk werker  wordt via een flyer met rooster bekend gemaakt. Dit rooster zal ook worden opgenomen in de nieuwsbrief en zal zichtbaar hangen in de school bij een van de posters van het Schoolmaatschappelijk Werk.
Met welke vragen kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht:
- Gedragsverandering bij mijn kind?
- Veranderingen in ons gezin?
- Opgroeien met zusje, broertje en of nieuwe gezinsleden.
- Wegwijs worden in een wirwar van instanties!?
- En welke vragen u nog meer heeft.
  
De schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan onze school is:
Mariken van der Kruijs
m.vanderkruijs@kwadraad.nl
06-36023793
Ze is iedere maandag vanaf 8.30- 13.30 uur op de hoofdvestiging aanwezig.
Het is mogelijk om op een ander tijdstip op maandag met haar een afspraak te maken.
Neem gerust direct contact op met de schoolmaatschappelijk werker of met juf Corina voor een afspraak.