Medezeggenschapsraad o.b.s. Annie M.G. Schmidt
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijke speler in de beleidsbeslissingen t.a.v. de school. Zo denkt de MR bijvoorbeeld mee over het introduceren van nieuwe lesmethodes, over planning van de studiedagen en vakanties, over plannen vanuit de gemeente voor de school, over de financile begroting, etc. Voor veel van deze zaken is de MR niet alleen advies- maar ook instemmingsplichtig.
De MR bestaat uit 5 leerkrachten gekozen door het team en 5 (gekozen) ouders. De directie heeft geen zitting in de MR maar vertegenwoordigt het bevoegd gezag en kan om advies gevraagd worden.
Door de invulling en samenstelling is de MR een krachtig instrument voor ouders om betrokkenheid bij de school te tonen en constructief mee te werken aan een optimale basisschooltijd voor hun kinderen. Tevens biedt de MR leerkrachten de mogelijkheid meer betrokken te worden bij het beleid t.a.v. hun werkomgeving.
Ook ouders die geen zitting hebben in de MR kunnen via dit orgaan hun mening kenbaar maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Bovendien kan er te allen tijde contact opgenomen worden met n van de MR leden.

Per 1 augustus 2016 wordt de MR gevormd door:
 
 Ouders                               Leerkrachten        
 Rene Dullaart (voorzitter)   Yolanda Bol (penningmeester) 
 Kelly Verweij (secretariaat)   Marijke Bonnema
 Marie-Claire de Weijer  Esther Winkel

MR
Esther Winkel: leerkracht groep 8. 
Marijke Bonnema: leerkracht groep 3. 
Yolanda Bol: leerkracht groep 8. 
Rene Dullaart: ouder van een leerling in groep 6, groep 1/2A en 1/2B.
Kelly Verwey: ouder van een leerling in groep 6 en in groep 1/2A.
Marie Claire den Haan: ouder van een leerling in groep 7 en groep 4.

GMR
Corina Kraak: Intern begeleider. 
Nikolai Hersbach: ouder van een leerling in groep 8.