Zorg op maat voor onze leerlingen

De Annie M.G. Schmidt is een openbare school met ongeveer 200 leerlingen. Al deze leerlingen hebben een unieke persoonlijkheid en verschillende behoeftes. De meeste leerlingen ontwikkelen zich op een regelmatige, wellicht voorspelbare manier. Er zijn ook leerlingen die een langere tijd nodig hebben om de leerstof eigen te maken, of juist minder tijd nodig hebben en meer uitdaging nodig hebben om grote stappen te maken in hun leerproces.
Deze verschillen kunnen ontstaan door meerdere factoren. Er is een verschil in intelligentie, lichamelijke condities, werkhouding, sociale-emotionele ontwikkeling en in thuissituaties.

Ondanks al deze verschillen streven wij ernaar iedere leerling zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit kunnen wij niet alleen. Samenwerking met u als ouder of verzorger is dan ook onmisbaar! Wij willen graag samen met de ouders voor 'onze' kinderen zorgen.

Door een juist werkklimaat en fijne pedagogische sfeer te creren willen we natuurlijk vooral voorkomen dat er extra zorg nodig is. We proberen de sfeer in onze school en onze groepen veilig en vertrouwd te maken, zodat de kinderen zich 'thuis' voelen op onze school. Onze leerkrachten volgen regelmatig scholing om hun kwaliteit in het lesgeven en het 
creren van een prettig klimaat zo hoog mogelijk te houden. 
In onze groepen geven we, voor de vier basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling/taal en rekenen, instructie en begeleiding op drie niveaus. Zo proberen we al onze leerlingen 'zorg op maat' te bieden.
Voor de leerlingen hebben wij dit vertaald naar kleuren:
Blauwe groep: leerlingen die aan een verkorte instructie genoeg hebben en zelfstandig de stof kunnen verwerken.
Groene groep: leerlingen die aan een reguliere instructie genoeg hebben en daarna zelfstandig de stof verwerken.
Oranje groep: leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben. Deze groep leerlingen (vaak een groepje van 5  6 leerlingen) komt aan de instructietafel om de leerstof onder begeleiding van de leerkracht in kleinere stapjes eigen te maken.

Voor sommige leerlingen is alle hulp die in de groep gegeven kan worden niet genoeg. Zij hebben recht op extra zorg. Wij dragen er met elkaar zorg voor dat ook deze leerlingen de juiste hulp van de juiste mensen krijgen.